اطلاعات شخصی اطلاعات شخصی

 
 
مثال:وارد شود0300009916
مرد   زن
کد شهر - شماره تلفن
لطفا آدرس کامل وارد شود.
ستاد   استان
پس از وارد کردن اولین مدرک برای درج اطلاعات سایر مدارک بر روی علامت + کلیک کرده تا امکان بارگذاری اطلاعات جدید فراهم گردد.
وضعيت ايثارگري
نوع ايثارگري در صد جانبازي مدت اسارت(ماه) مدت رزمندگي(ماه)
1
سوابق علمی
سوابق تحصيلي
مقطع تحصيلي رشته تاريخ اخذ مدرک نام دانشگاه گرايش عنوان پايان نامه استان محل تحصيل شهر محل تحصيل کشور اخذ مدرک
1
مهارت ها
نام مهارت توضيحات
1
مقاله يا پژوهش
عنوان مقاله محل چاپ يا ارائه سال انتشار تدوين و ترجمه عنوان و نام پديدآورندگان مستندات
1
کتاب و تاليف
عنوان سال انتشار تيراژ نوبت چاپ توضيحات شابک عنوان و نام پديدآورندگان ترجمه و تدوين
1
اطلاعات براساس آخرين حکم
آخرين نوع استخدام آخرين پست سازماني شماره پست سازماني رسته شغلي رشته شغلي طبقه شغلي رتبه سنوات خدمت(روز-ماه-سال) آخرين وظيفه شغلي(قراردادي) استان محل خدمت شهر محل خدمت کد پرسنلي شماره مستخدم/کدشناسه واحد سازماني
1
سوابق شغلي
عنوان شغل/پست وزارتخانه-سازمان يا موسسه محل خدمت نام استان محل خدمت از تاريخ تا تاريخ نوع همکاري مدت خدمت(روز) سطح مديريت
1
سوابق علمی
دوره آموزشي
عنوان دوره تخصصي مديريتي موسسه مرجع برگزارکننده سال اجرا مدت(ساعت)
1
captcha بازخوانی تصویر