اطلاعات شخصی اطلاعات شخصی

مشخصات فردی
مرد   زن
 
وضعيت ايثارگري
نوع ايثارگري در صد جانبازي مدت اسارت(ماه) مدت رزمندگي(ماه) نسبت با ايثارگر
1
سوابق و اطلاعات شغلي
آخرين نوع استخدام آخرين پست سازماني آخرين وظيفه شغلي(قراردادي) آخرين وظيفه شغلي(رسمي و پيماني) آخرين رتبه شغلي(رسمي و پيماني) سابقه مديريتي
1
اطلاعات شغلي
مشاغل مورد تصدي از بدو شروع به کار وزارتخانه-سازمان يا موسسه محل خدمت رشته شغلي براي پرسنل رسمي و پيماني از تاريخ تا تاريخ
1
سوابق علمی
مهارت ها
نام مهارت توضيحات
1
دوره آموزشي
عنوان دوره تخصصي مديريتي مرجع برگزارکننده سال اجرا مدت(ساعت)
1
مقاله يا پژوهش
عنوان مقاله محل چاپ يا ارائه سال انتشار
1
کتاب و تاليف
عنوان سال انتشار تيراژ نوبت چاپ توضيحات
1
سوابق تحصيلي
نام دانشگاه رشته گرايش مقطع تحصيلي تاريخ شروع تاريخ پايان عنوان پايان نامه
1
captcha بازخوانی تصویر